Budżet Miasta Torunia na rok 2022. Podstawowe dane.

  Plan na rok 2022
Dochody: 1 332 800 000 zł
Wydatki: 1 430 700 000 zł
Deficyt: 97 900 000 zł
Inwestycje: 319 500 000 zł

(dane liczbowe wg przyjętego planu)

Data uchwalenia budżetu na 2022 r. przez Radę Miasta Torunia:
16 grudnia 2021 r.


Do pobrania:Załączniki: