W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Podatki i opłaty lokalne 2022

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 r.:

 1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 739/2021 RMT

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:

INSTRUKCJA DO FORMULARZA DN-1

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne DN-1

DN-1 - Interaktywne

DN-1 wraz z załącznikami- Epuap

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-1
ZDN-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
ZDN-2
ZDN-2 - wersja xlsx


 

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

INSTRUKCJA DO FORMULARZA IN-1

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
formacja - osoby fizyczne
IN-1

IN-1 - Interaktywne

 

IN-1 wraz z załącznikami- Epuap

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-1

ZIN-1 - wersja xlsx


Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
ZIN-2

ZIN-2 - wersja xlsx


Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIN-3


ZIN-3 - wersja xlsx



Druki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

zobacz także:

UCHWAŁA NR 503 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 498 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 499 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA NR 500 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 501 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 502 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


 1. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa: uchwała nr 738/2021 RMT

 


 1. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:

INSTRUKCJA DO FORMULARZA DR-1

 

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne DR-1

DR-1 - Interaktywne

 

DR-1 wraz z załącznikami- Epuap

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-1

ZDR-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
ZDR-2

ZDR-2 - wersja xlsx

 

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

INSTRUKCJA DO FORMULARZA IR-1

 

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne IR-1

IR-1 - Interaktywne

 

IR-1 wraz z załącznikami- Epuap

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-1

ZIR-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
ZIR-2

ZIR-2 - wersja xlsx
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIR-3

ZIR-3 - wersja xlsx

 1. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:

INSTRUKCJA DO FORMULARZA DL-1

 

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne
DL-1

DL-1 - Interaktywne

 

DL-1 wraz z załącznikami- Epuap

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-1

ZDL-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDL-2


ZDL-2 - wersja xlsx

 

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

INSTRUKCJA DO FORMULARZA IL-1

 

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne
IL-1

IL-1 - Interaktywne

 

IL-1 wraz z załącznikami- Epuap

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-1

ZIL-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
ZIL-2

ZIL-2 - wersja xlsx
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIL-3

ZIL-3 - wersja xlsx

5. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


 1. Opłata miejscowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń nie obowiązuje opłata miejscowa.

 

Opłata została zniesiona na mocy wyroku NSA z dnia 05.05.2022 r. sygn. akt III FSK 3103/21.


 1. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej



KOMUNIKATY

- od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

- decyzje ustalające wysokość podatku na 2021 rok będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Podatek można opłacać na indywidualny numer konta podany na każdej decyzji. Wpłat bez prowizji można dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B.


Materiały dodatkowe:

Powiadom znajomego