W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stanowiska urzędnicze - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji / Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Gabriela Kardyś , zamieszkała w Toruniu
2. Sandra Bańkowska, zamieszkała w Toruniu
Uzasadnienie wyboru Kandydatki spełniły wymagania ustalone w zarządzeniu nr 46 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji oraz w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wykazały się niezbędną wiedzą, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowiska urzędnicze - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji / Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia
Miejsce pracy Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór na wolne stanowiska urzędnicze
w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji
oraz w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia


1. Od kandydatów oczekujemy (wymagania niezbędne):
1) wykształcenia wyższego (preferowane na jednym z następujących kierunków: zarządzanie lub marketing lub ekonomia 
lub administracja lub prawo lub turystyka lub geografia lub socjologia lub dziennikarstwo),
2) co najmniej 2-letniego stażu pracy,
3) spełnienia wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
4) znajomości:
a) specyfiki i przepisów dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,
b) zagadnień dotyczących partycypacji społecznej, konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego,
c) statutu Gminy Miasta Toruń oraz Programu rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 roku.

2. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
1) doświadczenie w wystąpieniach publicznych / prowadzeniu otwartych spotkań publicznych,
2) umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych,
3) znajomość narzędzi i zagadnień z obszaru marketingu i e-marketingu,
4) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
5) komunikatywna znajomość języka angielskiego.

3. Zakres zadań obejmuje:
1) realizację działań z zakresu partycypacji społecznej – w tym prowadzenie spraw dotyczących m.in. konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego, badań społecznych dot. opinii i potrzeb społeczności lokalnej – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
lub
2) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta Miasta Torunia patronatów honorowych, nadzór nad identyfikacją wizualną miasta,  udział w organizacji imprez / wydarzeń mających na celu promocję turystyczną Torunia – Wydział Promocji i Turystyki.

4. Naszym pracownikom oferujemy:
1) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w przypadku kandydata, którego będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy),
2) benefity płacowe:
- dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym,
- nagrody jubileuszowe,
- system uznaniowych premii finansowych,
3) pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, pakiet sportowo-rekreacyjny, paczki świąteczne dla dzieci w formie ekwiwalentu pieniężnego,
4) możliwość przystąpienia do pracowniczego ubezpieczenia grupowego,
5) możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach / konferencjach branżowych,
6) możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole doświadczonych pracowników,
7) możliwość awansu zawodowego.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody, winda,
2) czas pracy: pełny wymiar.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UMT, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) motywacja przystąpienia do naboru (wraz ze wskazaniem działu Urzędu Miasta Torunia, do którego aplikuje kandydat, tj. Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji lub Wydział Promocji i Turystyki),
2) życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Urząd Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu”,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy (np. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu lub inne dokumenty)
(„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)),
5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (w przypadku spełnienia przez kandydata wymagania dodatkowego),
6) dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (np. certyfikat) (w przypadku spełnienia przez kandydata wymagania dodatkowego),
7) wskazane przedłożenie opinii i/lub referencji i/lub zakresów czynności z poprzednich miejsc pracy,
8) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
9) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

7. Tryb przeprowadzenia naboru:
1) Termin składania ofert: do dnia 11.03.2024 r. w godzinach pracy urzędu.
2) Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy nr 4/2024”.
3) Ofertę należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
4) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
5) O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e–mail. 
6) Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

(pełna treść ogłoszenia w załączniku)

Załączniki

Powiadom znajomego