W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stanowiska urzędnicze ds. obsługi administracyjnej interesantów w Urzędzie Miasta Torunia

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Pani Agnieszka Pisarkiewicz, zam. Brzozówka
2. Pani Anna Nowobilska, zam. Toruń
3. Pani Anna Żółtowska, zam. Toruń
Uzasadnienie wyboru Kandydatki spełniły wymagania ustalone w zarządzeniu nr 41 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. obsługi administracyjnej interesantów w Urzędzie Miasta Torunia. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskały najlepsze wyniki wykazując się niezbędną wiedzą, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowiska urzędnicze ds. obsługi administracyjnej interesantów w Urzędzie Miasta Torunia
Miejsce pracy Urząd Miasta Torunia
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Status rozstrzygnięte

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór na wolne stanowiska urzędnicze 
ds. obsługi administracyjnej interesantów w Urzędzie Miasta Torunia


1. Od kandydatów oczekujemy (wymagania niezbędne):
1) wykształcenia wyższego (preferowane  z obszaru nauk prawniczych lub administracyjnych),
2) co najmniej 2-letniego stażu pracy (preferowane doświadczenie zawodowe w bezpośredniej obsłudze klienta),
3) spełnienia wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
4) bardzo dobrej znajomości programów Microsoft Word oraz Microsoft Excel,
5) znajomości przepisów regulujących funkcjonowanie organów gminy oraz pracę administracji samorządowej (w tym m.in. ustaw:  Kodeks postępowania administracyjnego, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności,  Prawo o aktach stanu cywilnego).

2. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
– doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

3. Zakres zadań obejmuje:
1) obsługę interesantów,
2) załatwianie spraw urzędowych należących do zakresu działania Urzędu Miasta Torunia (w tym prowadzenie postępowań administracyjnych) – w szczególności spraw z zakresu: rejestru PESEL, spraw meldunkowych, wydawania dowodów osobistych,
3) obsługę administracyjno-biurową.

4. Naszym pracownikom oferujemy:
1) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w przypadku kandydata, którego będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy),
2) benefity płacowe:
- dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym,
- nagrody jubileuszowe,
- system uznaniowych premii finansowych,
3) pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, pakiet sportowo-rekreacyjny, paczki świąteczne dla dzieci w formie ekwiwalentu pieniężnego,
4) możliwość przystąpienia do pracowniczego ubezpieczenia grupowego,
5) możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach / konferencjach branżowych,
6) możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole doświadczonych pracowników,
7) możliwość awansu zawodowego.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody,
2) czas pracy: pełny wymiar.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UMT, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) motywacja przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Urząd Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu”,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy (np. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu lub inne dokumenty)
(„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)),
5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (w przypadku spełnienia przez kandydata wymagania dodatkowego),
6) wskazane przedłożenie opinii i/lub referencji i/lub zakresów czynności z poprzednich miejsc pracy,
7) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

7. Tryb przeprowadzenia naboru:
1) Termin składania ofert: do dnia 11.03.2024 r. w godzinach pracy urzędu.
2)  Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy nr 2/2024”.
3) Ofertę należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
4) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
5) O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e–mail. 
6) Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


(pełna treść ogłoszenia w załączniku)

Załączniki

Powiadom znajomego