W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stanowiska urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Torunia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowiska urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Torunia
Miejsce pracy Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Status w trakcie rozstrzygania

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór 
do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miasta Torunia

(pełna treść ogłoszenia w załączniku)

1. Od kandydatów oczekujemy (wymagania niezbędne):
1) wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu prawa lub administracji lub ekonomii lub rachunkowości lub finansów),
2) co najmniej 2-letni staż pracy (preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej),
3) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

2. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
1) studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub szacowania / wyceny nieruchomości lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
2) doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy związanych z obrotem nieruchomości lub zarządzaniem nieruchomościami lub gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi,
3) znajomość przepisów i zagadnień prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami i  realizacją inwestycji mieszkaniowych.

3. Zakres zadań obejmuje:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem nieruchomym Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa (w tym zawieranie umów dzierżawy i oddawanie nieruchomości w użyczenie),
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki mieszkaniowej miasta Torunia (w tym opracowywanie zasad realizacji wybranych kierunków działań w zakresie mieszkalnictwa).

4. Naszym pracownikom oferujemy:
1) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w przypadku kandydata, którego będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy),
2) benefity płacowe: 
- dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym,
- nagrody jubileuszowe,
- system uznaniowych premii finansowych,
3) pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, pakiet sportowo-rekreacyjny, paczki świąteczne dla dzieci w formie ekwiwalentu pieniężnego,
4) możliwość przystąpienia do pracowniczego ubezpieczenia grupowego,
5) możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole doświadczonych pracowników,
6) możliwość awansu zawodowego.

Wynagrodzenie miesięczne ustalone będzie indywidualnie z uwzględnieniem kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata – do poziomu wynagrodzeń danej grupy stanowiskowej pracowników w Urzędzie Miasta Torunia.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody, winda,
2) czas pracy: pełny wymiar.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UMT, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) motywacja przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Urząd Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu”,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające co najmniej 2-latni staż pracy (np. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu lub inne dokumenty)
(przez staż pracy rozumie się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze),
5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy związanych z obrotem nieruchomości lub zarządzaniem nieruchomościami lub gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi (w przypadku spełnienia przez kandydata wymagania dodatkowego – dokumenty nieobligatoryjne),
6) opinie i/lub referencje i/lub zakresy czynności z poprzednich miejsc pracy (mile widziane – dokumenty nieobligatoryjne),
7) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu,
9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Tryb przeprowadzenia naboru:
1) Termin składania ofert: do dnia 03.11.2023 r. w godzinach pracy urzędu.
2) Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy nr 11/2023”.
3) Ofertę należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 
4) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
5) O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e–mail.  
6) Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego