W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stanowiska urzędnicze ds. rozliczeń finansowych i podatkowych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Kandydatki spełniły wymagania ustalone w zarządzeniu nr 149 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. rozliczeń finansowych i podatkowych w Urzędzie Miasta Torunia. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskały najlepsze wyniki wykazując się niezbędną wiedzą, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowiska urzędnicze ds. rozliczeń finansowych i podatkowych
Miejsce pracy Urząd Miasta Torunia
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór na wolne stanowiska urzędnicze ds. rozliczeń finansowych i podatkowych w Urzędzie Miasta Torunia


Ofertę należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń -
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy nr 7/2023”.

 

1. Od kandydatów oczekujemy (wymagania niezbędne):
1) wykształcenia wyższego z obszaru nauk ekonomicznych lub nauk administracyjno – prawnych lub nauk matematycznych,
2) co najmniej 2-letniego stażu pracy (preferowany staż pracy na stanowiskach związanych z finansami, prawem podatkowym,  bankowością lub analizami ekonomicznymi),
3) spełnienia wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
4) bardzo dobrej znajomości programów Microsoft Excel oraz Microsoft Word,
5) znajomości przepisów prawa z zakresu: finansów publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości, samorządu gminnego.

 
2. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
1) studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub podatków lub finansów publicznych,
2) doświadczenie zawodowe w działach finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej,
3) doświadczenie w sporządzaniu opracowań statystycznych,
4) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych.

 
3. Zakres zadań obejmuje:
1) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych gminy
lub
2) prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych
lub
3) ewidencja księgowa kosztów i wyciągów bankowych oraz rozliczenie dotacji
lub
4) sporządzanie opracowań statystycznych dotyczących poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) motywacja przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Urząd Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu”,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy (przez staż pracy rozumie się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze),
5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w  działach finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej (w przypadku spełnienia przez kandydata wymagania dodatkowego),
6) wskazane przedłożenie opinii i/lub referencji i/lub zakresów czynności z poprzednich miejsc pracy,
7) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
8) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
9) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzonej jego własnoręcznym podpisem. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Załączniki

Powiadom znajomego