W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Specjalista w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że nabór nie został rozstrzygnięty.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
Miejsce pracy Urząd Miasta Torunia, ul. Podmurna 2/2a
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Torunia
Status rozstrzygnięte

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia

1. Od kandydatów oczekujemy (wymagania niezbędne):
1) wykształcenia wyższego z zakresu konserwatorstwa lub zabytkoznawstwa lub ochrony dóbr kultury lub architektury lub budownictwa lub historii sztuki,
2) co najmniej 3-letniego stażu pracy (preferowane doświadczenie na stanowiskach  związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego),
3) spełnienia wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
4) znajomości problematyki konserwatorskiej oraz przepisów i zagadnień prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
1) studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego lub rewitalizacji lub urbanistyki i planowania przestrzennego,
2) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
3) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

3. Zakres zadań obejmuje:
1) współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków przy prowadzeniu spraw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Toruń,
2) udział w  konstruowaniu strategii działań oraz planów i programów związanych z ochroną i opieką nad zabytkami.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) motywacja przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Urząd Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu”,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy (np. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu lub inne dokumenty),
Przez staż pracy rozumie się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej (w przypadku spełnienia przez kandydata wymagania dodatkowego),
6) dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (w przypadku spełnienia przez kandydata wymagania dodatkowego),
7) wskazane przedłożenie opinii i/lub referencji i/lub zakresów czynności z poprzednich miejsc pracy,
8) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

5. Tryb przeprowadzenia naboru:
1) Termin składania ofert: do dnia 17.03.2023 r. w godzinach pracy urzędu.
2) Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy nr 4/2023”.
3) Ofertę należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
4) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
5) O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e–mail. 
6) Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego