W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stanowiska urzędnicze ds. obsługi administracyjnej interesantów

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Kandydaci spełnili wymagania ustalone w zarządzeniu nr 45 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze ds. obsługi administracyjnej interesantów w Urzędzie Miasta Torunia (zmienionym zarządzeniem nr 66 z dnia 24 marca 2023 r.).
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najlepsze wyniki wykazując się niezbędną wiedzą, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowiska urzędnicze ds. obsługi administracyjnej interesantów
Miejsce pracy Urząd Miasta Torunia
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Torunia
Status rozstrzygnięte

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór na stanowiska urzędnicze ds. obsługi administracyjnej interesantów w Urzędzie Miasta Torunia

1. Od kandydatów oczekujemy (wymagania niezbędne):
1) wykształcenia wyższego (preferowane  z obszaru nauk ekonomicznych lub nauk administracyjno-prawnych)
2) co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego (preferowane doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta),
3) spełnienia wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
4) bardzo dobrej znajomości programów Microsoft Word oraz Microsoft Excel,
5) znajomości przepisów prawa regulujących funkcjonowanie organów gminy oraz pracę administracji samorządowej.

2. Dodatkowym atutem będzie (wymaganie dodatkowe):
doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

3. Zakres zadań obejmuje:
1) obsługa interesantów,
2) załatwianie spraw urzędowych należących do zakresu działania Urzędu Miasta Torunia, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych,
3) obsługa administracyjno-biurowa.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) motywacja przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Urząd Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu”,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu lub inne dokumenty),
5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (w przypadku spełnienia przez kandydata wymagania dodatkowego),
6) wskazane przedłożenie opinii i/lub referencji i/lub zakresów czynności z poprzednich miejsc pracy,
7) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
8) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
9) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

5.Tryb przeprowadzenia naboru:
1) Termin składania ofert: do dnia 15.03.2023 r. w godzinach pracy urzędu.
2) Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy nr 3/2023”.
3) Ofertę należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
4) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
5) O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e–mail. 
6) Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego