W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: WŚiE - Ciepłe Mieszkanie - nabór wniosków
Znak sprawy WŚiE - Ciepłe Mieszkanie - nabór wniosków
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Prezydent Miasta Torunia informuje, że został rozpoczęty nabór wniosków do Programu "Ciepłe Mieszkanie" przeznaczonego dla właścicieli mieszkań, planujących wymianę ogrzewania węglowego. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny (wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego) do lokalu mieszkalnego,...
Znak sprawy: WGN_lista_mieszkaniowa_2023
Znak sprawy WGN_lista_mieszkaniowa_2023
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy na rok 2023
Znak sprawy: WOM.5440.3.1.2023-MG
Znak sprawy WOM.5440.3.1.2023-MG
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Znak sprawy: WSiE_mala_retencja
Znak sprawy WSiE_mala_retencja
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Powołując się na zapisy § 3 ust. 6 uchwały Nr 603/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, informuję, że w roku 2022 r.: 1) złożono 34 wnioski o dotację celową...
Znak sprawy: Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2023
Znak sprawy Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2023
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja Prezydenta Miasta Torunia o przyznanych Stypendiach Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2023 i na I półrocze 2023r.
Znak sprawy: WSiE_nabór_mała_retencja
Znak sprawy WSiE_nabór_mała_retencja
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Prezydent Miasta Torunia na podstawie § 3 ust. 4-5 uchwały nr 603/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, ogłasza otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji...
Znak sprawy: 173.03/w/2023
Znak sprawy 173.03/w/2023
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 865/22 z dnia 9 czerwca 2022r., Prezydent Miasta Torunia informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...
Znak sprawy: 173.03/ws/2023
Znak sprawy 173.03/ws/2023
Rodzaj dokumentu nie określono
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul....
Znak sprawy: WAiB.6220.13.2022
Znak sprawy WAiB.6220.13.2022
Znak pisma WAiB.6220.1.13.60.2022 AGW
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „utworzenie punktu zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych przy ul. Równinnej 39A w Toruniu” (dz. nr 136/2 – obr. 40)”
Znak sprawy: dotyczy dzierżawy gruntu przy ul. Kasztanowej
Znak sprawy dotyczy dzierżawy gruntu przy ul. Kasztanowej
Znak pisma WGN.6845.312.2022.MR
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT dotyczące oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Kasztanowej 10 z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości o powierzchni 10,73m2