W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: WGN_lista_mieszkaniowa_2023
Znak sprawy WGN_lista_mieszkaniowa_2023
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy na rok 2023
Znak sprawy: Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2023
Znak sprawy Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2023
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja Prezydenta Miasta Torunia o przyznanych Stypendiach Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2023 i na I półrocze 2023r.
Znak sprawy: 0417-SEE.7112.3.2023.2
Znak sprawy 0417-SEE.7112.3.2023.2
Rodzaj dokumentu nie określono
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej przy ul. Buszczyńskich 5A
Znak sprawy: WKSII.0056.2.2.2023
Znak sprawy WKSII.0056.2.2.2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia na potrzeby przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027.
Znak sprawy: WKSiI.0556.2.1.2023
Znak sprawy WKSiI.0556.2.1.2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Prezydent Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych prowadzonych w ramach tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT).
Znak sprawy: WGN.7125.1.1.2023.JF
Znak sprawy WGN.7125.1.1.2023.JF
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
Znak sprawy: WGN.6840.5.11.2021.EK zamiana ul. 63 Pułku Piechoty 7
Znak sprawy WGN.6840.5.11.2021.EK zamiana ul. 63 Pułku Piechoty 7
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.01.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (ul. ul. 63 Pułku Piechoty 7)
Znak sprawy: WAiB.6733.1.35.2022
Znak sprawy WAiB.6733.1.35.2022
Znak pisma WAiB.6733.1.35.8.2022.DK
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Równinnej (części działek nr 224/33 i 224/35 obręb 44), w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Równinnej 17A w Toruniu...
Znak sprawy: WAiB.6220.33.2022
Znak sprawy WAiB.6220.33.2022
Znak pisma WAiB.6220.1.33.24.2022 AGW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni kontenerowej zasilanej gazem ziemnym typu E oraz instalacji do przesyłu pary wodnej wykorzystywanej w procesach technologicznych na działce 4/18 obręb 45 przy ul. Szymańskiego 24 w Toruniu”
Znak sprawy: WAiB.6220.34.2022
Znak sprawy WAiB.6220.34.2022
Znak pisma WAiB.6220.1.34.26.2022 AGW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni kontenerowej zasilanej gazem ziemnym typu E oraz instalacji do przesyłu pary wodnej wykorzystywanej w procesach technologicznych na działkach 211/14, 129/72 obręb 45 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 75RB w...
Znak sprawy: WAiB.6220.35.2022
Znak sprawy WAiB.6220.35.2022
Znak pisma WAiB.6220.1.35.22.2022 AGW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa instalacji do powierzchniowej obróbki elementów metalowych z zastosowaniem procesu fosforanowania i olejowania na działce 154/3 obręb 45, w zakładzie Hendrickson Poland Sp. z o.o. znajdującym się na działkach:...
Znak sprawy: WAiB.6220.34.2019
Znak sprawy WAiB.6220.34.2019
Znak pisma WAiB.6220.1.34.21.2019 AGW
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z urządzeniami sportowymi na osiedlu Jar w Toruniu (dz. nr 165 – obręb 30)”
Znak sprawy: WGN. 68040.3.5.2022.KK
Znak sprawy WGN. 68040.3.5.2022.KK
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży
Znak sprawy: WOO.420.39.2020.DK.60
Znak sprawy WOO.420.39.2020.DK.60
Rodzaj dokumentu nie określono
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Znak sprawy: WOO.420.39.2020.DK.58
Znak sprawy WOO.420.39.2020.DK.58
Rodzaj dokumentu nie określono
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy: WAiB.6733.33.2022 AM
Znak sprawy WAiB.6733.33.2022 AM
Znak pisma WAiB.6733.1.33.7.2022 AM
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WAiB.6733.11.33.2.2022 AM KZ dla inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zbiornika z ciekłym tlenem i parownicą oraz płytą fundamentową na terenie położonym przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu (część działki nr 34/3, obręb 59).
Znak sprawy: WAiB.6740.423.2022.WS
Znak sprawy WAiB.6740.423.2022.WS
Znak pisma WAiB.6740.12.423.7.2022.WS
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa dwóch wiat gospodarczych - III etap inwestycji przy ul. Równinnej 25A w Toruniu ( dz. nr 118/10, 134/3, 134/18 obr. 40).
Znak sprawy: WAiB.6740.423.2022.WS
Znak sprawy WAiB.6740.423.2022.WS
Znak pisma WAiB.6740.1.423.79.2022.WS
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja Prezydenta Miasta Torunia dotycząca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa dwóch wiat gospodarczych - III etap inwestycji przy ul. Równinnej 25A w Toruniu ( dz. nr 118/10, 134/3, 134/18 obr. 40).
Znak sprawy: WIR.II.746.3.1.2022.ML
Znak sprawy WIR.II.746.3.1.2022.ML
Rodzaj dokumentu nie określono
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2023r.
Znak sprawy: WAiB.6220.37.2022 AGW
Znak sprawy WAiB.6220.37.2022 AGW
Znak pisma WAiB.6220.1.37.17.2022 AGW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno – handlowo – magazynowego z częścią biurowo – administracyjną przy ul. Polnej 87A w Toruniu (dz. nr 113/3, 113/4, 114/1, 114/2, 619/4, 619/3, 224/2, 619/4, 619/5, 770/1, 769/1,...
Znak sprawy: Obwieszczenie PMT dot. przekazania w dzierżawę gruntu przy ul. Wybickiego pod pawilonem handlowym
Znak sprawy Obwieszczenie PMT dot. przekazania w dzierżawę gruntu przy ul. Wybickiego pod pawilonem handlowym
Znak pisma WGN.6845.37.2023.EB
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT dot. oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Wybickiego na lokalizację pawilonu handlowego wraz z terenem przyległym (GMT i SP). WGN.6845.37.2023.EB
Znak sprawy: Obwieszczenie PMT dot. oddania w dzierżawę gruntu przy ul. WAryńskiego pod lokalizację garażu
Znak sprawy Obwieszczenie PMT dot. oddania w dzierżawę gruntu przy ul. WAryńskiego pod lokalizację garażu
Znak pisma WGN.6845.36.2023.EB
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie przekazania w dzierżawę gruntu pod lokalizację boksu garażowego przy ul. Waryńskiego. WGN.6845.36.2023.EB
Znak sprawy: Obwieszczenie - Turystyczna
Znak sprawy Obwieszczenie - Turystyczna
Znak pisma WGN.6845.20.2023.ANP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  przy ul. Turystycznej pod funkcje kiosku usługowo-handlowego, stanowiącej część działki nr 166/17 o pow. 10 m2.
Znak sprawy: Obwieszczenie PMT dot. wydzierżawienia gruntów pod drobne uprawy warzyw i kwiatów
Znak sprawy Obwieszczenie PMT dot. wydzierżawienia gruntów pod drobne uprawy warzyw i kwiatów
Znak pisma WGN.6845.310.2022.MR., WGN.6845.319.2022.MR
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT dot. oddania w dzierżawę gruntów pod drobne uprawy warzyw i kwiatów - 2 lokalizacje: ul. Bukowa, ul. Popiełuszki. WGN.6845.310.2022.MR., WGN.6845.319.2022.MR.
Znak sprawy: Obwieszczenie PMT dot. oddania w dzierżawę gruntów na uzupełnienie nieruchomości - 2 lokalizacje
Znak sprawy Obwieszczenie PMT dot. oddania w dzierżawę gruntów na uzupełnienie nieruchomości - 2 lokalizacje
Znak pisma WGN.6845.314.2022.MR., WGN.6845.322.2022.EB
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Mickiewicza, ul. Nałkowskiej, na uzupełnienie nieruchomości. WGN.6845.314.2022.MR., WGN.6845.322.2022.MR.