Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez realizację w roku 2023 Edukacji ekologicznej mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznychZałączniki:

Treść ogłoszenia konkursowego
Komplet materiałów konkursowych
Informacja o wynikach konkursu (.xlsx)
Informacja o wynikach konkursu (.pdf)