w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Data przyjęcia lub publikacji:   2012-10-25
Data wejścia w życie:   2012-11-17
Tekst dokumentu:  w formacie pdf
w formacie pdf

Dokument nowelizuje inne dokumenty:   Tak

Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 1023/2006Załączniki:

podział miasta na strefy