Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > BOM
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Biuro Ogrodnika Miejskiego
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 83 56
e-mail: bom@um.torun.pl
dyrektor: Swinarska Jolanta
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach:7.30-15.30
czynności: Z biurem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.


UWAGA!!!
Nowe zasady organizacyjne obowiązujące w Urzędzie Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat .
Referaty
referat: Utrzymania Zieleni
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 86 58
 
referat: Kształtowania Zieleni
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 83 56
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Biuro Ogrodnika Miejskiego

Symbol Procedura      
 BOM 36.1 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
 BOM 36.2 Postępowania w zakresie dotyczącym zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich
 BOM 36.3 Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia
 BOM 36.4 Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa - wydanie zaświadczenia
 BOM 36.6 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 BOM 36.5 Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A