Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WKs
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Księgowości
adres: ul. Grudziądzka 126 B, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 85 61
fax: 56 611 85 60
e-mail: wks@um.torun.pl
dyrektor: Jóźwicka Małgorzata
urzędowanie: Kasy czynne od 8:00-15:00
uwagi: UWAGA!!!
Nowe zasady organizacyjne obowiązujące w Urzędzie Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat .
czynności: Z Wydziałem można kontaktować tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Pon.-pt.: 7:30-15:30
Referaty
referat: Ewidencji Wydatków
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 49
fax: 56 611 85 60
 
referat: Ewidencji Dochodów i Obsługi Kas
adres: ul. Grudziądzka 126 b
telefon: 56 6118428
fax: 56 6118560
 
Pracownicy
 • Jóźwicka Małgorzata
  dyrektor wydziału

 • Dziecinniak-Rojek Joanna
  kierownik referatu dochodów i obsługi kas

 • Daab Anna
  obsługa sekretariatu wydziału (1/2 etatu)

 • Linowska Anna
  księgowanie kosztów i wydatków bieżących, rozliczanie (księgowanie) dotacji, deklaracje PFRON

 • Brzustewicz Katarzyna
  księgowanie kosztów i wydatków majątkowych, rozliczanie inwestycji i środków trwałych

 • Fojgt Jolanta
  obsługa kasowa

 • Grochowska Edyta
  rozliczanie zaliczek, delegacji krajowych i zagranicznych, nagrody, prowadzenie Generalnego Rejestru Umów

 • Kaszlewicz Beata
  ewidencja dochodów z tyt. dzierżawy, Trwałego Zarządu Gminy oraz windykacja tych należności

 • Krajewska Beata
  rozliczanie dyspozycji płatniczych (faktury, rachunki)

 • Makuch Jolanta
  ewidencja dochodów z tyt. użytkowania wieczystego, służebności, przekształcenia prawa użytkowania zabudowanego na cele mieszkaniowe

 • Piotrowska Beata
  obsługa kasy

 • Piątkowska Dorota
  ewidencja dochodów z tyt. użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa i innych dochodów Skarbu Państwa

 • Radziejewska Justyna
  ewidencja wadiów, sum depozytowych, gwarancji oraz windykacja należności pozapodatkowych

 • Rauchut Dorota
  budżet miasta - ewidencja dochodów

 • Rygielska Urszula
  rozliczanie VAT, ewidencja wydatków bieżących

 • Sieprawska Jadwiga
  ewidencja magazynowa ilościowo-wartościowa, ewidencja analityczna mandatów Straży Miejskiej i ich windykacja

 • Skierska Mariola
  ewidencja analityczna mandatów Straży Miejskiej i ich windykacja

 • Skotarczak Małgorzata
  rozliczenia z tytułu: diet radnych, stypendiów, umów o dzieło i wynagrodzenia bezosobowego oraz rozliczeń z ZUS, US, FP z tytułu umów o dzieło i umów bezosobowych

 • Swobodzińśka Kamila
  ewidencja dochodów z inf. adresowej, kart parkingowych, windykacja należności mienia Skarbu Państwa

 • Wiśniewska Agnieszka
  obsługa kasy

  1-20 21-22 

  powrót


  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A