Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WGiK
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Geodezji i Kartografii
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 70
fax: 56 611 84 89
e-mail: wgik@um.torun.pl
dyrektor: Adamczyk Dariusz
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Wcześniej wypełnione wnioski, dokumenty itp. w zamkniętych, zaadresowanych kopertach można również wrzucać do urny podawczej znajdującej się w przedsionku UMT. Po wcześniejszym umówieniu się na termin - bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest tylko w szczególnych przypadkach w sprawach dotyczących wydawania dokumentacji geodezyjnej np. na potrzeby banku lub aktu notarialnego.
Referaty
referat: Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 84 76
fax: 56 611 84 89
 
Pracownicy
 • Adamczyk Dariusz
  dyrektor wydziału, geodeta powiatowy

 • Śliwowski Andrzej
  kierownik referatu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

 • Woziwodzka Katarzyna
  obsługa administracyjna wydziału, budżet wydziału, zamówienia publiczne, OTAGO, WEBEWID

 • Chwiałkowski Dariusz
  uzgodnienia dokumentacji projektowej

 • Dybowska Katarzyna
  ewidencja gruntów i budynków, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, obsługa rzeczoznawców

 • Dziopa Wiesław
  prowadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego, sprzedaż map

 • Jabłoński Jarosław
  ewidencja gruntów i budynków, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, obsługa rzeczoznawców

 • Jatczak-Lewandowska Dorota
  ewidencja gruntów i budynków, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, obsługa rzeczoznawców

 • Korczak Maria
  sprzedaż map, prowadzenie archiwum geodezyjnego

 • Kuczkowska Katarzyna
  prowadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego, sprzedaż map

 • Nawrocka Dorota
  zgłoszenia prac geodezyjnych

 • Ossowska Krystyna
  podziały nieruchomości, klasyfikacja gruntów, rozgraniczenie nieruchomości, numeracja porządkowa

 • Szwed Monika
  prowadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego, sprzedaż map

 • Wiśniewska Magdalena
  zgłoszenia prac geodezyjnych, dokumentacja geodezyjna, sprzedaż map

 • Zaranek Tomasz
  uzgodnienia dokumentacji projektowej


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Geodezji i Kartografii

  Symbol Procedura      
   WGiK 7.1 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
   WGiK 7.2 Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów
   WGiK 7.3 Nieruchomości - rozgraniczenie
   WGiK 7.4 Nieruchomość - podział
   WGiK 7.5 Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie wydruków map, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego
   WGiK 7.6 Uzgadnianie lokalizacji projektu sieci uzbrojenia terenu
   WGiK 7.7 Nieruchomość - numeracja porządkowa
   WGiK 7.8 Zgłoszenie pracy geodezyjnej
   WGiK 7.9 Zakładanie konta w serwisie Web-EWID
   WGiK 7.10 Zakładanie kartoteki lokali

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A