Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > USC
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Urząd Stanu Cywilnego
adres: ul. Bydgoska 5, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 83 94, 56 611 83 95
fax: 56 611 83 98
e-mail: usc@um.torun.pl
dyrektor: Krzywdzińska Iwona
urzędowanie: Pon.-pt.: 7:30-17:00 (sobota 8-12
rej. zgonów)
uwagi: UWAGA!
Informacja dotycząca liczby osób, które mogą brać udział w ceremonii ślubnej w USC

czynności: Zgłaszanie zgonów - na bieżąco. zaś wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie, mailowo) na termin i określoną godzinę w USC odbywać się będzie bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie: 1) uznanie dziecka przy zgłoszeniu urodzenia 2) sprawy związane z zawarciem związku małżeńskiego (złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo), 3) złożenie oświadczeń wpływających na treść aktu stanu cywilnego (uznanie dziecka, zmiana imienia dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki, zmiana nazwiska dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia, powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego)oraz spraw dotyczących zmiany imienia i nazwiska. 4 zmiany imienia i nazwiska.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowychKasy Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b realizują bezpośrednią obsługę mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego

Symbol Procedura      
 USC 4.1 Zmiana imienia i nazwiska
 USC 4.2 Przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 USC 4.3 Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów
 USC 4.4 Rejestracja urodzeń
 USC 4.5 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 USC 4.6 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 USC 4.7 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 USC 4.8 Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego
 USC 4.9 Zawarcie i rejestracja małżeństw
 USC 4.10 Rejestracja zgonów

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A