Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WPiW
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Podatków i Windykacji
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 74
fax: 56 611 85 00
e-mail: wpiw@um.torun.pl
dyrektor: 1681
urzędowanie: Pon.-pt.: 7:30-17:00
uwagi: UWAGA!!!
Nowe zasady organizacyjne obowiązujące w Urzędzie Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat .
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów, poczty tradycyjnej oraz urn
Referaty
referat: Zespół Podatków i Opłat Lokalnych
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 74
fax: 56 611 85 00
 
referat: Księgowości Podatkowej
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 32
fax: 56 611 85 00
 
referat: Egzekucji
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 85 97
fax: 56 611 85 00
 
Pracownicy
1-20 21-24 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Podatków i Windykacji

Symbol Procedura      
 WPiW 14.4 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania
 WPiW 14.31 Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości ze wskazanymi wyżej podmiotami
 WPiW 14.1 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze deklaracji podatkowych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.2 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze decyzji wymiarowej - nakazu płatniczego) - wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.10 Podatki i opłaty lokalne oraz opłata skarbowa - wydawanie zaświadczeń lub informacji
 WPiW 14.11 Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa - wnioski w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach
 WPiW 14.13 Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
 WPiW 14.15 Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
 WPiW 14.16 Nadpłata podatku/opłaty - stwierdzenie
 WPiW 14.14 Postępowanie podatkowe - odwołania i zażalenia
 WPiW 14.17 Postępowanie podatkowe - przywrócenie uchybionego terminu
 WPiW 14.18 Postępowanie podatkowe - zmiana zakresu
 WPiW 14.19 Postępowanie podatkowe w sprawach ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych - zawieszenie
 WPiW 14.20 Postępowanie podatkowe - podjęcie zawieszonego postępowania
 WPiW 14.5 Podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości (łączne zobowiązanie pieniężne) – zgłoszenie obowiązku podatkowego, zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania
 WPiW 14.6 Podatek od środków transportowych (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) - wniosek w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.7 Podatek od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
 WPiW 14.8 Wnioski w sprawach indywidualnych ulg podatkowych (umorzeń, odroczeń, rat) w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej - od osób prawnych
 WPiW 14.9 Wnioski w sprawach indywidualnych ulg podatkowych (umorzeń, odroczeń, rat) w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej - od osób fizycznych
 WPiW 14.21 Postępowanie podatkowe - umorzenie wszczętego postępowania
 WPiW 14.26 Postępowanie podatkowe - wznowienie
 WPiW 14.22 Decyzja podatkowa - uzupełnienie
 WPiW 14.23 Decyzja podatkowa - sprostowanie
 WPiW 14.24 Decyzja podatkowa - wyjaśnienie treści
 WPiW 14.27 Decyzja podatkowa - zmiana decyzji ostatecznej
 WPiW 14.28 Kara porządkowa - uchylenie
 WPiW 14.29 Nadpłata podatku - zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
 WPiW 14.30 Kwit mazalny - zezwolenie na wykreslenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A