Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > BMKZ
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
adres: Podmurna 2/2a
telefon: 56 611 87 95
fax: 56 611 87 80
e-mail: bmkz@um.torun.pl
dyrektor: Okoń Emanuel
urzędowanie: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
czynności: Zobacz też: Z Biurem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów.
Pracownicy
 • Okoń Emanuel
  Miejski Konserwator Zabytków

 • Jaworska Alicja
  kierownik Zespołu ds. projektów europejskich

 • Borgula Małgorzata
  rozliczanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym

 • Cyrek Agata
  sprawy budżetowe i zamówień publicznych, przyjmowanie wniosków i rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, archiwizacja dokumentacji konserwatorskich, sprawy bieżące biura

 • Olszta-Bloch Magdalena
  opiniowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, nadzory konserwatorskie

 • Szczerbiński Sławomir
  opiniowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, nadzory konserwatorskie

 • Wiencek-Kałucka Anna
  opiniowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, nadzory konserwatorskie

 • Wojdyło Sławomir
  opiniowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, nadzory konserwatorskie

 • Mudlaff Justyna


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

  Symbol Procedura      
   BMKZ 21.1 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń
   BMKZ 21.2 Nadzór konserwatorski
   BMKZ 21.3 Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych
   BMKZ 21.4 Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej
   BMKZ 21.5 Lustracje terenowe zabytków
   BMKZ 21.6 Prowadzenie realizacji konserwatorskich

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A