Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WSA
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Spraw Administracyjnych
adres: ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 83 50
fax: 56 611 83 20
e-mail: wsa@um.torun.pl
dyrektor: Przybysz Grażyna
urzędowanie: Pon.-pt.: 7:30-17:00
uwagi: PIUM w C.H. PLAZA przy. ul. Broniewskiego 90 czynny w godzinach 9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku. Numer telefonu w PIUM 56 611 83 13.
czynności: Rezerwacja wizyt na konkretny dzień i godzinę: - telefon: 56 611 83 52, 56 611 83 58, - e-mail: wsa@um.torun.pl - lub system kolejkowy
Referaty
referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
adres: ul. Batorego 38/40, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat 56 611 83 50
fax: 56 611 83 20
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Spraw Administracyjnych

Symbol Procedura      
 WSA 2.1 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 WSA 2.2 Nadanie numeru Pesel
 WSA 2.3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 WSA 2.4 Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Torunia
 WSA 2.5 Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego
 WSA 2.7 Rezygnacja ze stałego rejestru wyborców w danej gminie
 WSA 2.9 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców
 WSA 2.10 Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
 WSA 2.11 Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
 WSA 2.12 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu czasowego
 WSA 2.13 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 WSA 2.14 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu stałego
 WSA 2.15 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy
 WSA 2.16 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt stały
 WSA 2.17 Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
 WSA 2.18 Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
 WSA 2.19 Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
 WSA 2.20 Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia
 WSA 2.21 Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia, nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych
 WSA 2.22 Dowód osobisty - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych
 WSA 2.26 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 WSA 2.27 Udostepnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 WSA 2.28 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
 WSA 2.32 Dowód osobisty wydawany po raz pierwszy dla osoby urodzonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 WSA 2.29 (2.9.1) Dane osobowe – udostępnianie danych z rejestru PESEL
 WSA 2.30 Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)
 WSA 2.31 Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A