Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Małgorzata Adamska
kierownik referatu architektury i urbanistyki

komórka urzędu miasta: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Architektury i Urbanistyki
funkcja: kierownik referatu architektury i urbanistyki
adres: ul. Grudziadzka 126 b
nr pokoju: 22
telefon: 56 611 84 38
fax: 56 611 84 33
kompetencje: kierowanie pracą referatu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A