Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Józef Betlejewski

komórka urzędu miasta: Wydział Podatków i Windykacji
Referat Księgowości Podatkowej
adres: Grudziądzka 126b
nr pokoju: 430
telefon: 56 611 84 03
kompetencje: egzekucja podatków i opłat lokalnych

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A