Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.07.2021


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Wydziały i biura


Anna Rasała

komórka urzędu miasta: Biuro Ogrodnika Miejskiego
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, Torun
nr pokoju: 5
telefon: 56 611 88 98
kompetencje: Stanowisko ds. nadzoru utrzymania terenów zieleni w pasach drogowych

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A