Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.05.2022

Liczba wejść na stronę: 72040
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 20387341
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 9717793
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 4531407
Strona główna > 4395065
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 2458125
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1887658
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1702166
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1536039
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1456305
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1444642
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 1062654
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 890678
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 535764
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 369696
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 271697
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 252630
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 247456
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 167182
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 158370
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 148873
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 145325
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 143400
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 138412
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 137105
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 134462
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 127477
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 120837
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 103746
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 96954
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 90087
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 84430
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 83356
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 80870
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 80628
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 79980
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 79786
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73119
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 72593
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 72040
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 70110
Strona główna > Podstawowe dane > 69493
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 65386
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 57937
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 56335
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 51609
Strona główna > Informacje o środowisku > 51069
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 48805
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 48367
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 47161
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 47146
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 44702
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 43924
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 43213
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 42898
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 40329
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 38462
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 38331
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 37156
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 37124
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 36203
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 35545
Strona główna > Władze miejskie > 34462
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 34079
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 34010
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 33261
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 32280
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 31557
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 30095
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 29777
Strona główna > Budżet Torunia > 28601
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 28174
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27639
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27391
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 27056
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 26488
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 25753
Strona główna > Plany i programy działania > 25697
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 25677
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 24637
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 24220
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 24096
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 24071
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 23384
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 22683
Strona główna > Majątek Gminy > 22426
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 22351
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 21930
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 21710
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 20940
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 20882
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 20633
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 19419
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 19281
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 18871
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 18776
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 18690
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 18021
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 17593
Strona główna > Rating miasta Torunia > 17429
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 16370
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 15319
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14833
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 14480
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 14082
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 13510
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 12984
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 12061
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 11866
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11686
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 10184
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 9558
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 9067
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 8746
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 7754
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 7076
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6938
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6172
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3911
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3881
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3830
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2753
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2591
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2521
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2284
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2166
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2043
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 2026
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2023
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1979
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1266
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 845
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 584
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 480
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 326
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 188
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 148
Strona główna > KS3 > 53
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 49
Strona główna > Wybory samorządowe > 49
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 49
Strona główna > Konsultacje społeczne > 48
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 48
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 48
Strona główna > KS > 48
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 48
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 48
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 47
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 47
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 47
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 47
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 47
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 47
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 46
Strona główna > Zamówienia publiczne > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 46
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 46
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 46
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 46
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenie porządkowe PMT > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 34
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 31
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2019 > 12
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 7
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 6
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia w trybie ustawy PZP > 5
Strona główna > 5
Strona główna > 5
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 5
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 5
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza > 4
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 4
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2019 > 4
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Ogłoszenia o zatrudnieniu w ramach umowy na zastępstwo > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > Monitoring wizyjny miasta > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Treść decyzji podlegających publikacji > 4
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia > 4
Strona główna > Wybory do Sejmu RP oraz do Senatu RP 2019 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania finansowe gminy > 4
Strona główna > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2019 > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawozdania finansowe UMT > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Klauzule informacyjne RMT > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2018 > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia poza ustawą PZP > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Sprawozdania > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > karty informacyjne o środowisku > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Interpelacje, wnioski, zapytania > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla komitetów wyborczych > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla wyborców > 4
Strona główna > Taryfy opłat za wodę i ścieki > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dane osobowe, klauzula informacyjna > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2018 > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Patronaty > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Do roku 2017 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2020 > 2
Strona główna > Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2021 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2021 > 1
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2020 > 1
Strona główna > Zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia > 1
Strona główna > Wybory Prezydenta RP 2020 > 1
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Deklaracja dostępności > 1
Strona główna > Wybory Prezydenta RP 2020 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2020 > 1
Suma wszystkich wejść 57802110
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A