Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020

Liczba wejść na stronę: 58943
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 12118295
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 4450233
Strona główna > 3653979
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3435327
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 2052172
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1721201
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1518156
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1428323
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1420381
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1344336
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 853438
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 765862
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 421836
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 303998
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 228730
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 198513
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 187596
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 135548
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 124299
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 117983
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 116547
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 111718
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 106244
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 103902
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 96273
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 91987
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 85776
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 79879
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 78067
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 74728
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73118
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 71193
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 71186
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 69326
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 68325
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 66780
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 58943
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 58090
Strona główna > Podstawowe dane > 52533
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 51643
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 51510
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 48822
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 45079
Strona główna > Informacje o środowisku > 41259
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 40499
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 40456
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 36797
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 35247
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 35186
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 32514
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 32458
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 30769
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 27593
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 27509
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27390
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27216
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 26891
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 26721
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 26350
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 26325
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 26292
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 26209
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 25979
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 25224
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 24937
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 24784
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 24075
Strona główna > Władze miejskie > 22944
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 22844
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 21549
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 21439
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 20634
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 20472
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 20446
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 19920
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 19886
Strona główna > Budżet Torunia > 19072
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 18357
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 18199
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 17988
Strona główna > Plany i programy działania > 17583
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 17270
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 15456
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 15137
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 15006
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14832
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 14657
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 14583
Strona główna > Majątek Gminy > 14059
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 13408
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 13317
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 13204
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 12720
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 12537
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 11902
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11586
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 11098
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 11096
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 10868
Strona główna > Rating miasta Torunia > 10447
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 10436
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 10180
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 10135
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 10006
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 9256
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8909
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8858
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8670
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 8444
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 7835
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6937
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6745
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6663
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 6504
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6113
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 5382
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3880
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3499
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3320
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2590
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2539
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2520
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 2403
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2283
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2042
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2030
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2022
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1998
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1946
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1190
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 472
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 426
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 353
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 261
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 187
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 147
Strona główna > KS3 > 52
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 48
Strona główna > Wybory samorządowe > 48
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 48
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 47
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 47
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 47
Strona główna > Konsultacje społeczne > 47
Strona główna > KS > 47
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 47
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenie porządkowe PMT > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 45
Strona główna > Zamówienia publiczne > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 45
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 45
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 45
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 45
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 33
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 14
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 6
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 5
Strona główna > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2019 > 4
Strona główna > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia w trybie ustawy PZP > 4
Strona główna > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > Monitoring wizyjny miasta > 3
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > 3
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla wyborców > 3
Strona główna > Wybory do Sejmu RP oraz do Senatu RP 2019 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania finansowe gminy > 3
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawozdania finansowe UMT > 3
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Ogłoszenia o zatrudnieniu w ramach umowy na zastępstwo > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2019 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2019 > 3
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Klauzule informacyjne RMT > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > karty informacyjne o środowisku > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia poza ustawą PZP > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Sprawozdania > 3
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla komitetów wyborczych > 3
Strona główna > Taryfy opłat za wodę i ścieki > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dane osobowe, klauzula informacyjna > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2018 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Do roku 2017 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Patronaty > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Interpelacje, wnioski, zapytania > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2020 > 1
Suma wszystkich wejść 39634220
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A