W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.7 - Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220, 
telefon osób prowadzących sprawę:
- 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska,
- 56 611 88 62 - Bogusława Piotrowska.


Podstawa prawna
- art. 7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2140)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE 2009.300.51 z późn. zm.).


I. Dokumenty od wnioskodawcy
- Wniosek o zmianę licencji według załączonego wzoru
- Odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zmiany nazwy lub adresu)
- Aktualny wykaz pojazdów oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku zmiany pojazdu lub nabycia nowego, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nim.


II. Wymagane opłaty 
- Za zmianę licencji - w zakresie danych w niej zawartych pobiera się opłatę w wys. 10% opłaty za wydanie licencji w zależności od okresu na jaki została wydana+ 5% za zmianę każdego wypisu z licencji.
- Za wydanie kolejnego wypisu z licencji na nowo nabyty pojazd pobiera się opłatę w wys. 11% opłaty za wydanie licencji za każdy pojazd.                  Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta - 
(BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127).

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Wydaje się nowy druk licencji po dokonaniu zmiany i nowe wypisy - w przypadku zgłoszenia zmiany treści licencji.
W przypadku zwiększenia liczby pojazdów wydaje się tylko wypisy na nowo nabyte pojazdy.


IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi
Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Wydziału, Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta .
Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki

Powiadom znajomego