Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju Miasta
12 maja 2021, o godzinie 13:30, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: a. stwierdzenie quorum, b. przyjęcie porządku posiedzenia, c. przyjęcie protokołu.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka-Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu – DRUK NR 828.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu - DRUK NR 835.
  4. Plany zagospodarowania nabrzeży Wisły - dotyczy całego obszaru, między innymi plany związane z zagospodarowaniem terenu do Skarpy, plany inwestycyjne dotyczące obszaru na Bulwarze Filadelfijskim.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A