Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021






Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty i Sportu
11 maja 2021, o godzinie 16:00, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 837.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 838.
  4. Informacja dotycząca zaplanowanych obiektów oświatowych w Toruniu.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A