Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej
11 maja 2021, o godzinie 15:00, w trybie zdalnym
 1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 837.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 838.
 4. Zaopiniowanie wniosków.
 5. Informacja dot. problemów z odbiorem odpadów komunalnych przez ZTUOK w Bydgoszczy i wyjaśnienia dot. podpisania przez zarząd spółki MPO aneksu do umowy ze spółką ProNatura pozwalającego na ustalenie ceny za odbiór odpadów bez uzgodnienia z władzami T-nia
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 53C/18 - DRUK NR 795.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Szczecińskiej 11 i ul. Tarnobrzeskiej 6, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 830.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Szerokiej 1-3 w Toruniu, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 844.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu - DRUK NR 831.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 775.
 11. Korespondencja.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A