Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
10 maja 2021, o godzinie 15:30, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 837.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 838.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w spółkach Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. i Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. – DRUK NR 847.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 775
  6. Korespondencja.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A