Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju Miasta
14 kwietnia 2021, o godzinie 13:30, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu - DRUK NR 754.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu - DRUK NR 802.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu – DRUK NR 781.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (…) - DRUK NR 796.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w 2021r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie GMT – DRUK NR 797.
  7. Program ochrony zabytków – podsumowanie realizacji i plany rozwoju.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A