Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju Miasta
17 marca 2021, o godzinie 13:30, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu - DRUK NR 777.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu - DRUK NR 778.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu – DRUK NR 741.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Miasta Toruń a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – DRUK NR 780.
  6. Struktura planowania strategicznego w Gminie – standardy planowania przestrzennego – procesy deweloperskie w planowaniu przestrzennym na terenie Gminy miasta Toruń.
  7. Korespondencja.
  8. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A