Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Zdrowia i Rodziny
15 marca 2021, o godzinie 13:30, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu – DRUK NR 732.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 731.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu - DRUK NR 733.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40 w Toruniu - DRUK NR 750.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Miasta Torunia na lata 2021-2023 - DRUK NR 729.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2020 rok.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A