Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej
16 marca 2021, o godzinie 15:00, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu.
  2. Zaopiniowanie wniosków.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży dwóch lokali usytuowanych w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 774.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Tarnowskiej 38-40 – DRUK NR 772.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – DRUK NR 773.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2021 - DRUK NR 786.
  7. Sprawy bieżące: przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A