Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji
16 lutego 2021, o godzinie 13:00, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu.
  2. Organizacja pracy artystycznej instytucji po odwołaniu stanu pandemii (względnie złagodzeniu obostrzeń sanitarnych).
  3. Festiwal Wisły – informacja Organizatora na temat działań i osiągnięć Festiwalu. Wizja rozwoju wydarzenia.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów - DRUK NR 763.
  5. Rozpatrzenie spraw z zakresu nazewnictwa.
  6. Korespondencja.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A