Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej
16 lutego 2021, o godzinie 15:00, w trybie zdalnym
 1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Donimirskiego 4, 4a - DRUK NR 745.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Piotra Curie 1/29 - DRUK NR 748.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 749.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Fałata 82 w Toruniu – DRUK NR 734.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu – DRUK NR 743.
 7. Rozpatrzenie wniosku dot. zawarcia umowy najmu lokalu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ogrodowi Zoobotanicznemu w Toruniu - DRUK NR 746.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (…) - DRUK NR 634.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu (…) – DRUK NR 751.
 11. Sprawy bieżące: przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 12. Korespondencja.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A