Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Zdrowia i Rodziny
15 lutego 2021, o godzinie 13:30, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie (…) - DRUK NR 676.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko z-cy dyrektora Spec. Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu – DRUK NR 755.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021 oraz sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A