Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021






Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
10 lutego 2021, o godzinie 11:00, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum; przyjęcie porządku posiedzenia; przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie petycji.
  3. Rozpatrzenie wniosku.
  4. Rozpatrzenie skarg mieszkańców na prezydenta miasta i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A