Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Torunia zwołana na wniosek Prezydenta Miaata Torunia
30 stycznia 2021, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Miasta Torunia z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - DRUK NR 747.
  3. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A