Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

30 sesja Rady Miasta Torunia
13 maja 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 29. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Akademickiemu Związkowi Sportowemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze - DRUK NR 848.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka-Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu – DRUK NR 828 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu - DRUK NR 835.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 53C/18 - DRUK NR 795.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Szczecińskiej 11 i ul. Tarnobrzeskiej 6, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 830.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Szerokiej 1-3 w Toruniu, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 844.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2021 roku – DRUK NR 845.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 771.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych (…) - DRUK NR 842 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu - DRUK NR 831 - I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 775 - I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia samorządowych instytucji kultury: Toruńska Agenda Kulturalna oraz Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu – DRUK NR 839.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w spółkach Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. i Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. – DRUK NR 847.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 837.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 838 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 812.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 813.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 814.
 24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 815.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 816.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 817.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 818.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 819.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 820.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 821.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 822.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 11 – Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 823.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 12 – Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 824.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 825.
 35. Wnioski radnych.
 36. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 37. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A