Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

26 sesja Rady Miasta Torunia
21 stycznia 2021, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 25. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2020 rok - DRUK NR 718.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu - DRUK NR 719.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2021 r. – DRUK NR 713.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia aktualizacja na lata 2021 – 2025” – DRUK NR 582 - I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Postawa to podstawa” na lata 2021 - 2025 – DRUK NR 596 - I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Toruń olśniewa uśmiechem” na lata 2021 - 2025 - DRUK NR 597 - I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2021 - DRUK NR 717.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Fantazyjnej w Toruniu - DRUK NR 720.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Sieradzkiej 21, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 714.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców - DRUK NR 723 - I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 726.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem (…) - DRUK NR 725 - I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości - DRUK NR 724 - I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu - DRUK NR 722.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 703.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - DRUK NR 735 – I i II CZYTANIE.
 22. Wnioski radnych.
 23. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 24. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A