Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

22 sesja Rady Miasta Torunia
24 września 2020, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 21. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania panu dr. Markowi Rubnikowiczowi Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze – DRUK NR 599.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Park 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski” - DRUK NR 598.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia do 2020 roku – DRUK NR 604.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK NR 605 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 606 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi publicznej gminnej nowemu odcinkowi ulicy Zaułek Dworcowy w Toruniu – DRUK NR 600 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych odcinka ulicy Poznańskiej w Toruniu – DRUK NR 601 - I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych - DRUK NR 602 - I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 554 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku CASINO Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry – DRUK NR 610.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Astrella Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry – DRUK NR 611.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku BOOKMACHER Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 612.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku MEDELLA SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 613.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 614.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej przywrócenia przez Prezydenta Torunia funkcjonowania oświetlenia ulic Torunia - DRUK NR 608.
 21. Wnioski radnych.
 22. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 23. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A