Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

20 sesja Rady Miasta Torunia
23 lipca 2020, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 19. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu – DRUK NR 514.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu – DRUK NR 560 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu – DRUK NR 564 - I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu – DRUK NR 565 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jana Keplera 58 i ul. Jana Heweliusza 17, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 523.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 72A – DRUK NR 544.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6B, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 25A – DRUK NR 543.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 25 - DRUK NR 546.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Donimirskiego 4, 4a - DRUK NR 547.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 521.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Osiedlowej 55 - DRUK NR 542.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 118, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 425.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Jana Keplera 13-15b i ul. Jana Heweliusza 46-56 - DRUK NR 549.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości - DRUK NR 556.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych (…) – DRUK NR 541 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu” - DRUK NR 548.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w Toruniu - DRUK NR 562.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2020/2021 - DRUK NR 561 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 550 – I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 552.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Torunia do składu komisji konkursowej mającej na celu wyłonienia zastępcy dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 569.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 – DRUK NR 557.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 – DRUK NR 558 – I i II CZYTANIE.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji – DRUK NR 567.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Toruniu – DRUK NR 539.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 kwietnia 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu - DRUK NR 537.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu - DRUK NR 571.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kontynuowania Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni oraz obniżenia kryterium średniej ocen dla studentów ubiegających się o to stypendium - DRUK NR 570.
 34. Wnioski radnych.
 35. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 36. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A