Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.05.2021

Liczba wejść na stronę: 58009
Redakcja


Agata Cyrek
Jednostka UMT: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Agata Grocka
Czynności: edycja strony z ogłoszeniami o pracy w Urzędzie Miasta Torunia

Agnieszka Woźniak
Jednostka UMT: Biuro Rewitalizacji

Agnieszka Łyskawińska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa

Aleksandra Góra
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Aleksandra Ogrodowska
Czynności: Edycja bazy personalnej Urzędu Miasta Torunia

Alessandra Woszczyna
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Anita Murawska
Jednostka UMT: Biuro Rewitalizacji

Anna Białecka
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Anna Grochowska
Czynności: edycja bazy Kart Informacyjnych Mieszkańca oraz bazy personalnej

Anna Karmienko
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii

Anna Pokorzyńska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Anna Przybylska
Jednostka UMT: Wydział Spraw Administracyjnych

Anna Rasała
Jednostka UMT: Biuro Ogrodnika Miejskiego

Arkadiusz Matusiewicz
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy nieruchomości

Aurelia Kaszlewicz
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Barbara Czechowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa

Barbara Ścigalska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Beata Czerwonka
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Telefon: 56 6223604
E-mail: b.czerwonka@um.torun.pl
Czynności: Aktualizacja informacji dotyczących Rady Miasta Torunia, rad okręgowych oraz uchwał RMT

Bożena Kamińska
Jednostka UMT: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Bożena Sawicka
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych prezydenta

Dariusz Noskowicz
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Dawid Kołodzicki
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Dorota Dombrowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Dorota Idzikowska
Jednostka UMT: Wydział Spraw Administracyjnych
Czynności: Edycja kart informacyjnych mieszkańca w zakresie działania Wydziału Spraw Administracyjnych

Dorota Jatczak-Lewandowska
Jednostka UMT: Wydział Geodezji i Kartografii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Dorota Knut
Jednostka UMT: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Dorota Sopyła
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii

Edmund Deczyński
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa

Edward Mazur
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Elżbieta Bućko
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy nieruchomości miejskich

Elżbieta Koblańska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ewa Osiurek
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Ewa Wylangowska
Czynności: Edycja bazy ofert pracy

Ewa Zoch

Filip Tomasik
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Telefon: 56 6118691
E-mail: f.tomasik@um.torun.pl

Grażyna Kaczyńska-Koska
Jednostka UMT: Wydział Inwestycji i Remontów
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Grzegorz Hrynek
Jednostka UMT: Biuro Projektów Informatycznych
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Halina Pomianowska
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Iwona Więckowska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Izabela Boczar-Jagusz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Izabela Skowrońska
Jednostka UMT: Wydział Kultury

Jadwiga Kwiatkowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: edycja bazy ogłoszeń prezydenta w zakresie spraw architektury i budownictwa

Jadwiga Kwiatkowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa

Janusz Majewski
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych prezydenta.

Janusz Roguski
Jednostka UMT: Wydział Podatków i Windykacji

Jarosław Kończal
Jednostka UMT: Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Joanna Antonowicz-Cymerska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Joanna Bach
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Telefon: 0-56 6118599
E-mail: j.bach@um.torun.pl
Czynności: Edycja danych w bazie miejskiej oferty nieruchomości

Joanna Filus
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Wykazy nieruchomości do rozdysponowania

Joanna Iwaszkiewicz
Czynności: edycja kart informacyjnych mieszkańca, edycja bazy personalnej UMT

Joanna Nosewicz-Lewandowska
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych prezydenta

Joanna Szewczyk
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: Edycja danych dotyczących Rady Miasta Torunia

Jolanta Król
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Telefon:
E-mail:
Czynności: Publikacja zasobów w dziale Rada Miasta Torunia

Julian Skory
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Justyna Kożuchowska

Justyna Mudlaff
Jednostka UMT: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Kamil Cierpiałkowski
Jednostka UMT: Wydział Inwestycji i Remontów
Czynności: Zamówienia publiczne do 130 tys. zł netto.

Kamil Jeżewski
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Kamila Andrzejewska
Jednostka UMT: Biuro Kadr i Płac
Stanowisko: Kierownik Referatu

Kamila Góral
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych

Kamila Pietruszewska
Jednostka UMT: Wydział Inwestycji i Remontów
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Kamila Raniszewska

Karolina Wiśniewska
Jednostka UMT: Biuro Rewitalizacji

Katarzyna Błądek-Mikołajczyk

Katarzyna Prońko-Klim
Jednostka UMT: Wydział Kultury

Katarzyna Wesołowska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Katarzyna Woziwodzka
Jednostka UMT: Wydział Geodezji i Kartografii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Katarzyna Łangowska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy nieruchomości miejskich, wykazy nieruchomości do rozdysponowania

Krzysztof Maciejewski
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Krzysztof Nowacki
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Podgórski
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Magdalena Borejko
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Magdalena Brończyk
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Magdalena Dzierżak
Jednostka UMT: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Magdalena Piernik
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Magdalena Sowińska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Maja Nakonowska
Jednostka UMT: Wydział Sportu i Rekreacji

Marcin Kiczorowski
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Marek Łochocki
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Maria Bauchrowicz
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Maria Pałucka
Jednostka UMT: Wydział Sportu i Rekreacji

Maria Wiśniewska
E-mail: m.wisniewska@um.torun.pl
Czynności: Edycja bazy zarządzeń PMT

Mariola Więckowska

Marta Faron – Kamińska
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Martyna Mielcarz-Iwińska
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Marzenna Ruszkowska
Czynności: Edycja bazy danych kontroli

Małgorzata Orgacka
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Małgorzata Ptaszek
Jednostka UMT: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Małgorzata Rudnicka
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Małgorzata Toruńska
Jednostka UMT: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Małgorzata Śmigielska
Jednostka UMT: Wydział Edukacji

Michał Balicki
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Michał Gazda
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii

Michał Kajacz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Michał Kruk
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Michał Lula
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Michał Sypniewski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Mirosław Bulczyński
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii
E-mail: m.bulczynski@um.torun.pl
Czynności: edycja bazy zgłoszeń dotyczących instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Monika Ząbik
Jednostka UMT: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro.

MS
Czynności: Prace informatyczne

Natalia Kurdubska-Gajdamowicz
Jednostka UMT: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Paulina Bulsiewicz
Jednostka UMT: Wydział Obsługi Mieszkańców

Paulina Kraśniewska
Jednostka UMT: Wydział Edukacji

Paulina Żuchowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Paweł Czyża
Jednostka UMT: Wydział Promocji i Turystyki

Paweł Piotrowicz
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Telefon: 56 6118747
E-mail: p.piotrowicz@um.torun.pl
Stanowisko: Dyrektor wydziału
Czynności: Koordynator Redakcji BIP. Nadzór nad aktualizacją wszystkich danych zawartych w biuletynie.

Piotr Kalinowski
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Piotr Pyrek
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: edycja bazy uchwał i innych dokumentów RMT, dyżurów radnych, klubów i radnych okręgowych, bazy osobowej RMT, interpelacji, wniosków i zapytań radnych

Radosław Tyczyński
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Robert Dąbrowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
E-mail: r.dabrowski@um.torun.pl
Czynności: Edycja wykazów nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania oraz bazy z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych o wartości do 30.000 Euro.

Sandra Bąkowska
Jednostka UMT: Wydział Promocji i Turystyki

Sylwia Dąbrowska
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: Publikacja treści w dziale Rada Miasta Torunia

Sławomir Maciejewski
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Tomasz Kamiński
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Tomasz Kunert
Jednostka UMT: Wydział Promocji i Turystyki
E-mail: t.kunert@um.torun.pl
Stanowisko: inspektor
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Violetta Nowakowska
Jednostka UMT: Wydział Edukacji
Telefon: 0-56 66219130
E-mail: v.nowakowska@um.torun.pl

Wiesław Klonowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Wioleta Sałatowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Wojciech Pawlik
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Wojciech Włodarek

Łukasz Naskręt
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Łukasz Typek

Łukasz Łopatowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A