W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Łazienna 28

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Łazienna 28
Przetarg na na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Łaziennej 28.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 300.000,00 zł, wadium 30.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni użytkowej 37,38 m2, usytuowanego na IV piętrze (poddaszu) budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, posadowionego w Toruniu przy ul. Łaziennej 28, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 35 o powierzchni 0,0704 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00015125/0 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3738/189105 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Od ustalonej w przetargu ceny zabytkowej części nieruchomości (kamienica bez gruntu) zastosowana zostanie bonifikata z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków, o której mowa w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w wysokości 20%. Zabytkowa część nieruchomości stanowi 97,7929 %.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 28 czerwca 2023 r., włącznie.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami,
w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.


 Opis lokalu:
Lokal mieszkalny nr 15 składa się z trzech pokoi, kuchni oraz łazienki z wc. Powierzchnia lokalu wynosi 37,38 m2. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną (ciepła woda – bojler), kanalizacyjną, grzewczą (w budynku zlikwidowane zostało ogrzewanie na paliwa stałe i przyłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej), w lokalu brak instalacji gazowej. Okna w lokalu drewniane i pcv, usytuowane od strony podwórza, wystawa wschodnia. W pokojach na podłodze panele, ściany pokryte farbą emulsyjną, w kuchni i w łazience na podłodze gumolit, ściany również pokryte farbą emulsyjną. Rzeczoznawca ocenił standard (wyposażenie lokalu) oraz jego stan techniczny jako słaby. 
W dniu 1 sierpnia 2022r. zostało wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia zaświadczenie stwierdzające samodzielność lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaziennej 28 w Toruniu. Lokal uzyskał zatem status lokalu samodzielnego przez co spełniona została podstawowa przesłanka umożliwiająca jego sprzedaż. 

Opis budynku:

Lokal będący przedmiotem sprzedaży usytuowany jest na IV piętrze (poddaszu)  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Łaziennej 28 w centralnej części miasta obejmującej toruńską Starówkę. Budynek, w którym znajduje się lokal  to obiekt 5- kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony około 1400 r. w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką i papą. Budynek jest nieocieplony, otynkowany (tynk cienkowartwowy). Elewacja w dobrym stanie. Stan techniczny niski. Schody na klatce schodowej drewniane. W budynku o łącznej powierzchni użytkowej 1891,05 m2 znajduje się 28 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych.


Nieruchomość przy ul. Łaziennej 28 jest położona w obrębie średniowiecznego zespołu miejskiego, wpisanego w dniu 6 grudnia 1997 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytków Stare i Nowe Miasto decyzją nr A/1372 z dnia 29 grudnia 1952 r. Kamienica została wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 12 marca 1970r., L.dz. Kl.II-68/680/2/70 – nr rejestru zabytków danego woj. Bydgoskiego 31/A, obecnie nr rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego A/536. 

Działka geod. nr 35, na której usytuowana jest kamienica przy ul. Łaziennej 28 w Toruniu nie jest wpisana do rejestru zabytków. 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  pozwolił na sprzedaż należącego do Gminy Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni 37,38 m2 usytuowanego na IV piętrze (poddaszu) kamienicy przy ul. Łaziennej 28 w Toruniu  wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3738/189105 części – decyzja nr WRD/11/2022 z dnia 14.11.2022r. Wszelkie prace prowadzone w przedmiotowym lokalu i w częściach wspólnych budynku wymagają  pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ponadto zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciel obiektu zabytkowego powinien posiadać uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym określający zakres i sposób ich prowadzenia, a także program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem  oraz dalszego korzystania z tego zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości. W programie prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym powinien być zawarty harmonogram ich prowadzenia.

Przeznaczenie planistyczne:

Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia
Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze wielofunkcyjnym.

 
Umowa sprzedaży:

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Dane kontaktowe: sprawę sprzedaży lokalu prowadzi Iwona Więckowska, tel. 56/ 61-18-401, e-mail: i.wieckowska@um.torun.pl

Załączniki

zdjęcia pdf, 237 kB
mapa pdf, 83 kB

Powiadom znajomego