Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 838847
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
tel. 56 622 88 05
fax 56 622 88 05
e-mail: sekretariat@tos.art.pl
www.tos.art.pl
dyrektor Kempiński Przemysław 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A