Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 838851
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń
tel. 56 622 67 00 ; 56 622 67 03
fax 56 622 67 05
e-mail: sekretariat@mosir.torun.pl
www.mosir.torun.pl
Dyrektor Dybiński Aleksander 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A