Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 838858
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Teatr Baj Pomorski
ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń
tel. 56 652 24 24; 56 652 27 17; 56 652 20 29
fax 56 652 27 17
e-mail: sekretariat@bajpomorski.art.pl
www.bajpomorski.art.pl
dyrektor Lisowski Zbigniew 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A