Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 838860
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 5
1-5 
 
Żłobek Miejski nr 1
ul. Bażyńskich 24/26, 87-100 Toruń
tel. 56 623 12 79
e-mail: biuro@zlobek1torun.pl
www.zlobek1torun.pl
dyrektor Zajączkowska Marzena 
 
Żłobek Miejski nr 2
ul. Piskorskiej 9, 87-100 Toruń
tel. 56 659 93 90
e-mail: zlobek2torun@op.pl
www.zlobek2torun.pl
dyrektor Iwona Pucka 
 
Żłobek Miejski nr 3
ul. Konstytucji 3-Maja 16, 87-100 Toruń
tel. 56 648 65 54
e-mail: kontakt@zlobek3torun.pl
www.zlobek3torun.pl/
dyrektor Lewandrowska Izabela 
 
Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych utworzonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457) oraz wykaz dziennych opiekunów
 
Żłobek Miejski nr 4
ul. gen. Władysława Andersa 21, 87-100 Toruń
tel. 56 649 57 30
e-mail: biuro@zlobek4torun.pl ; dyrektor@zlobek4torun.pl
http://zlobek4torun.pl/
dyrektor Trybańska Katarzyna 

1-5 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A