Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076935
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wzór wniosku o wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej

Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej
WOM 1.9.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27
, pok. nr 1

56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66


 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000)


I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
Opłata skarbowa 10 zł .      

- wpłata w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B                   

- lub na rachunek bankowy w Banku Millennium - nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799                                                                                     

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
W przypadku złożenie wniosku osobiście - decyzję wydaje się od ręki.
W przypadku przysłania  wniosku listownie  - realizacja wniosku w ciągu   7 dni od dnia złożenia wniosku.
 Wydaje się wtórnik decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi
Wnioski mogą być złożone na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Zezwoleń, Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub napisanym odręcznie.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A