Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.07.2021

Liczba wejść na stronę: 4134227
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
BOM 36.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Ogrodnika Miejskiego
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 56

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6),

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)


Wymagane opłaty:

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł, którą należy wnieść:

 •  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87 - 100 Toruń: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799,
  tytuł: zaświadczenie - UPUL dz. nr……., obręb nr ………,

 •  w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b lub przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25.


W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo ich odpisu, wypisu lub kopii również należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

tytuł: pełnomocnictwo do zaświadczenia - UPUL dz. nr……., obręb nr ………,Wymagane dokumenty:

 • wniosek,

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Termin odpowiedzi:

  do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna: 

Biuro Ogrodnika Miejskiego

Joanna Łydzińska , tel: 56 611 87 63


   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A