Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077073
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
WOM 1.62
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 67,  sala operacyjna I piętro

Można dokonać rezerwacji wizyty link: www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty

Podstawa prawna

 •  § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o wydanie według załączonego wzoru

 • Dowód rejestracyjny

 • Karta pojazdu, jeśli była wydana

II. Wymagane opłaty

 • Tablica – 40,-zł

 • Znaki legalizacyjnych - 12,50-zł

 • Opłata ewidencyjna 0,50 zł na konto:
  Urząd Miasta Torunia
  opłaty komunikacyjne

33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

 Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi 

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie tablicy – do 14 dni

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi 

Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału. Dodatkową tablicę wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla. Pojazd samochodowy, dla którego właściciel wnioskuje o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne z wzorem określonym ww. rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terenie RP.


 
   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A